Chcete lepšie skóre a väčší úverový limit?

Môžete poslať výpis zo svojho bankového účtu, aby ste zvýšili svoj limit výšky pôžičky.

Viac na www.finzo.sk

Získanie ponuky na úver

Podajte žiadosť o úver – vyberte požadovanú sumu a dĺžku trvania úveru.

Portál vám ponúkne najvýhodnejšiu možnosť.

Ak nesúhlasíte s úrokovou sadzbou, ktorú vám portál ponúka, môžete vytvoriť vlastnú ponuku a nastaviť ju na týždeň ako čakajúcu. Keď sa objaví vhodná ponuka, portál automaticky uzavrie zmluvu vo vašom mene a prevedie vypožičanú sumu na váš virtuálny účet.

Aby ste úver získali, vaše úverové hodnotenie musí byť aspoň 601.

Viac na www.finzo.sk


Community Verified icon
Category: Půjčky SK